Bezbednost i zdravlje na radu

Bezbednost i zdravlje na radu naših zaposlenih i onih na koje utiču naše aktivnosti su naš vrhunski prioritet. Ništa nije važnije od potrebe da zaštitimo sebe i druge. Za nas, bezbednost se nikada ne dovodi u pitanje.

Verujemo da je moguće spečiti sve povrede, profesionalna oboljenja i bolesti. Stoga je krajnji cilj postizanje nula povreda za ljude, nula štete za imovinu i nula štete za prirodnu sredinu u Sapphire fabrikama.

Da bismo ovo postigli, investirali smo u bezbednost naših postrojenja koja je predviđena dizajnom, a takođe smo investirali i u naše sisteme upravljanja kroz međunarodno priznate standarde – Sistem za Procenu Profesionalnog Zdravlja i Bezbednosti (OHSAS 18001) integrisan sa našim međunarodno potvrđenim Sistemima za kvalitet i prirodnu sredinu (ISO 14001 and ISO 9001).

Neprekidno nastojimo da poboljšamo bezbednosne mere koje pomažu da se poveća bezbednost naših zaposlenih na radu kao i svih onih na koje utiču naše aktivnosti. Pratimo potencijalne rizike i primenjujemo korektivne radnje u slučaju identifikovanog rizika, organizujemo interne i eksterne revizije, obuke, redovne provere sistema i mnoga druga poboljšanja u oblasti bezbednosti na radu.