Koprocesuiranje

U slučajevima kada ne postoji mogućnost recikliranja otpada, hijerarhija u upravljanju otpadom nalaže primenu koprocesuiranja kao društveno i ekološki najodgovornijeg metoda za upravljanje otpadom. Koprocesuiranje podrazumeva upotrebu otpada umesto goriva i sirovina neophodnih za proizvodni proces u postrojenjima kao što su cemente peći i druge energentski intenzivne industrije. Koprocesuiranjem se otpad potpuno uništava, dok se istovremeno obnavljaju njegova ugrađena energija i mineralni sastojci, pri čemu se prirodni resursi ne ugrožavaju a emisija gasova koji dovode do pojave efekta staklene baste se smanjuje.

KLJUČNI ČINIOCI ZBOG KOJIH TREBA RAZMOTRITI KOPROCESUIRANJE

Koprocesuiranje u cementnim pećima

  • Koprocesuiranje u cementnim pećima na visokim temperaturama (većim od 2500 stepeni Faranhajta ili 1370 stepeni Celzijusa) omogućava potpuno termalno uništenje otpada.
  • Prilikom koprocesuiranja u cementnim pećima, obnovljena energija smanjuje potrebu za korišćenjem fosilnih goriva potrebnih za rad cementnih peći ; obnovljeni sadržaj mineralnih sastojaka se integriše u cement, smanjujući količinu čistih sirovina koje se obrađuju radi inkluzije u cement. Na ovaj način se čuvaju prirodni resursi i pomaže smanjenje intenziteta emisije CO2.
  • Prilikom koprocesuiranja u cementnim pećima, fina krečnjačka prašina zadržava teške metale; ove materije se ne izbacuju u atmosferu nego se u potpunosti, na bezbedan način inkorporiraju u proizvod.
  • Dugo vreme zadržavanja omogućava potpuno uništenje složenih ugljovodonika.
  • Tokom koprocesuiranja u cementnim pećima ne proizvodi se dodatni otpad.

Dobrobit koja proizilazi iz koprocesuiranja

  • Kompanije – koprocesuiranje obezbeđuje potpuno termalno uništenje otpada; umanjuje se korporativna odgovornost kao i rizik po korporativnu reputaciju ; pomaže  u smislu napora koje kompanija ulaže u cilju poboljšane usaglašenosti sa propisima.
  • Društvo – koprocesuiranjem se smanjuje količina sirovog otpada koji se odlaže na deponijama u okruženju ; pomaže se očuvanje izvora energije za buduće generacije; stvaraju se nova radna mesta.
  • Prirodna sredina – koprocesuiranjem se smanjuje količina prirodnih resursa koji se uzimaju iz zemlje ; smanjuje se intenzitet emisije CO2 iz postrojenja koja koriste kao gorivo otpad dobijen koprocesuiranjem ; smanjuje se emisija metana na deponijama; smanjuje se mogućnost zagađenja zemljišta i vode zahvaljujući manjem odlaganju materijala na deponijama.
HIJERARHIJA U UPRAVLJANJU OTPADOM – DETALJNIJE