Naša predanost društvu

Znamo da su poverenje i podrška zainteresovanih strana važan deo naše misije. Zato proaktivno razvijamo dugoročne veze sa onima na koje naše poslovanje utiče uključujući zaposlene, članove društva, kupce, zainteresovane strane, organizacije i vlade.

Do interakcije dolazi na radionicama, odborima, regulatornim procesima i neformalnim sastancima.

Pružajući usluge, doprinosimo dugoročnom poboljšanju lokalne infrastrukture za upravljanje otpadom.