Rešenja za kompanije koje se bave upravljanjem otpadom

Kompanije za upravljanje otpadom su naši važni partneri. Garantujemo im delotvorno i ekološki ispravno zbrinjavanje otpada kao i dovoljne kapacitete i visok nivo obnavljanja. 

Takođe, efikasno obnavljamo otpad sličan opštinskom otpadu, mešanu industrijsku plastiku i sličan čvrsti otpad.