Rešenja za opštine

Blisko sarađujemo sa opštinama na izradi pametnih rešenja vezanih za problem otpada. Od opština uzimamo otpad koji se ne može reciklirati sa linija za sortiranje, sortirani opštinski otpad, rasuti otpad iz domaćinstava, tekstil i drugo.

Trenutno je kod nas uobičajen metod rešavanja problema opštinskog otpada – njegovo odlaganje na deponijama, a taj način je najmanje usklađen sa principima optimalnog očuvanja životne sredine. On je i najmanje ekološki, jer više od polovine ovog otpada se može dodatno upotrebiti. U kompaniji Sapphire Srbija, nudimo društveno i ekološki najprihvatljivije rešenje za rukovanje otpadom, a to je obnavljanje energije koja se može dobiti iz otpada.

Mi tretiramo i prerađujemo otpad u goriva nastala od otpada, koja se dalje koriste u cementim pećima zajedno sa tradicinonalnim vrstama goriva. Ovaj proizvodni metod se zasniva na principu ne-rezidualne tehnologije i kao takav pruža brojne benefite u očuvanju životne sredine.